Hälsinge Låtverkstad är navet i folkmusikens Hälsingland. Vi låter ungdomar utveckla nya musikaliska uttrycksätt där traditionen inte sätter gränser utan bjuder på nya möjligheter.